بهینه سازی محتوای وب سایت

باور داریم خوب کافی نیست، مشتاقانه به دنبال عالی هستیم.

سامانه رسیدگی به شکایات

حداکثر کارایی با بهره گیری از فناوری های استاندارد و به روز.

مسئله مدیریت و کنترل قراردادها برای شرکت هایی که قراردادهای زیادی در سال منعقد می کنند همواره اهمیت ویژه ای دارد. با یک سامانه تخصصی در این زمینه می توانید با خیالی آسوده تمام قراردادهای خود را مدیریت نمایید .

امکان ارئه کد پیگیری به مشتریان

امکان شرکت در نظرسنجی پس از دریافت پاسخ شکایت

اطلاع رسانی از طریق پیامک در هر مرحله از رسیدگی

قابلیت اجرا روی پلتفرم های گوناگون

نصب، استقرار و آموزش رایگان